Medlemmer

Informasjon om medlemskap og spill

Organiseringen av golfanlegget
Hvaler Golfbane AS eier golfanlegget på Hvaler. Hvaler Golfbane AS leier arealene av en grunneier og leieavtalen løper over 40 + 40 år. Hvaler Golfklubb er tilknyttet Norges Golfforbund (NGF) og Norges Idrettsforbund, og er underlagt de krav og regler som til en hver tid gjelder. Avtale godkjent av NGF regulerer forholdet mellom Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane AS. Et nært og godt samarbeid mellom golfklubb og baneselskap er prioritet, og er en forutsetning for at Hvaler Golfbane skal være et trivelig og inkluderende golfanlegg.

Årskontingent
Årskontingent er summen av to kostnader, hhv. spilleavgift og klubbkontingent. Spilleavgiften fastsettes av Hvaler Golfbane AS og skal relatere seg til kostnader ved daglig drift og vedlikehold av Hvaler Golfbane. Klubbkontingenten fastsettes av årsmøtet i Hvaler Golfklubb og dekker avgifter til NGF og utgifter i forbindelse med klubbaktiviteter. Eventuell utmelding av Hvaler Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter.

Klubbkontingent
Årsmøtet som avholdes i mars måned fastsetter årlig klubbkontingent for Hvaler Golfklubb. For året 2020 er klubbkontingenten satt til kr. 900,- for senior og kr. 350,- for junior opp til 21 år.

Spilleavgift
Hvaler Golfbane AS fastsetter i samråd med klubben den årlige spilleavgiften på Hvaler Golfbane. Den årlige spilleavgiften for kommende år skal fastsettes i løpet av oktober måned inneværende år.
 
Prisliste spilleavgift Hvaler Golfbane 2020 Total spilleavgift Fordelt spilleavgift  med månedlig trekk
     
Hovedmedlem - som eier en spillerettighet 3 500,- 307,-
Hovedmedlem - som ikke eier en spillerettighet 3 800,- 332,-
     
Ektefelle/ samboer - som eier en spillerettighet  2 800,-  248,-
Ektefelle/ samboer - som ikke eier en spillerettighet 3 100,- 273,-
     
Junior 19-23 år 2 500,- 223,-
Julior 13-18 år 1 800,- 165,-
Junior 0-12 år 1 400,- 132,-
     
Korthullsbanen:    
Greenfee Voksne 70,- 110,- dagskort
Greenfee Barn 40,- 60,- dagskort
I tillegg kommer som nevnt klubbkontingent med 900,- for senior og 350,- for junior/ student 
 
En spillerettighet er et langsiktig rentefritt lån som gis av den enkelte kjøper. Spillerettigheten er forøvrig fritt omsettelig . Pris på en spillerettighet er kr. 10.000,-. Umiddelbart etter kjøp av en spillerett vil Hvaler Golfbane AS utstede et nummerert og signert lånedokument.

Generelt om spilleavgiften
I tillegg til spilleavgiften tilkommer klubbens klubbkontingent. Klubbkontingenten betales en gang i året, normalt i februar/mars.

De som ønsker månedlig betaling av sin spilleavgift plikter å gjøre seg kjent med "Vilkår for avtale om løpende betaling av spilleavgift på Kystgolf sine baner".


Hvordan kan man sikre seg rett til fritt spill på Hvaler Golfbane?
Hvis du har lyst til å spille masse golf på vårt flotte golfanlegg, og bli en del av vårt trivelige golfmiljø har du to muligheter:

1. Er du sikker på at Hvaler Golfbane er det rette anlegget for deg, skaff deg en spillerettighet!

a) Kjøp en ny spillerettighet (gjennom Hvaler Golfbane koster en spillerettighet kroner 10 000,-)

b) Kjøp en spillerettighet fra eksisterende medlem

c) "Lei en", "lån en" eller "få en" spillerettighet.

Er du junior (t.o.m. 23 år), student eller i førtstegangstjeneste trenger du ikke spillerett.
Under menyen øverst til høyre på siden finner du vårt "bruktmarked" for spillerettigheter. Her kan alle som ønsker sette inn en annonse kostnadsfritt.

2. Hvis du ikke er helt sikker på om du kommer til å bli værende medlem hos oss over tid, så kan du allikevel sikre deg de samme rettighetene som en spillerettsinnehaver!

a) Gjennom å betale "Avtale med løpende betaling av spilleavgift på Hvaler Golfbane"

b) Gjennom å betale "Spilleavgift senior uten spillerettighet/Kystgolf".

Begge disse alternativene har en bindingstid på 12 måneder, og medlemskapet løper fra dato til dato.