Medlemmer

Medlemskap i Hvaler Golfklubb

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Hvaler Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Faktura vil bli sendt når vi mottar innmeldingskjemaet.

Viktig:
Eventuell utmelding av Hvaler Golfklubb må skje skriftlig pr. post eller mail innen 31. desember, ellers vil medlemmet det påfølgende år bli avkrevet den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet.
For 2020 er klubbkontingenten satt til: Senior: 900,- Junior (0-21 år): 350,-

Vennligst kontakt klubben direkte hvis det ønskes bedriftsmedlemskap.
  • Hvilken klubb?
    Vil du ha Hvaler Golfklubb som hjemmeklubb?
    Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
  • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
    to  seks  tre  fire:
  • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.