Klubben

Litt om Hvaler Golfklubb

Utvalgsledere i Hvaler Golfklubb:

Turneringer.........: Steinar Nilsen
Medlemsutvikling: Ivar Knudsen
Seniorgolf...........:Arne Sejersted
Damegolf...........: Gunn Engebretsen