Beskjed fra greenkeeper

Publisert: 22. juni 2020  av Svein Thygesen

Vil kunne møtes på en green du har i spill😱

Greener skal skjæres og dresses førstkommende onsdag. Greenene vil derfor være uspillbare i perioder mens arbeidet pågår. Arbeidet anses å være ferdig i løpet av ettermiddagen.

Ønsker du ikke å se vår eminente greenkeeper i arbeid kan du slå ut før han spiser frokost.


Greenkeeper, - en utsatt jobb som de fleste har en mening om hvordan skal skjøttes.