Etterlysning!

Publisert: 20. juni 2020  av Svein Thygesen

Vi etterlyser tidligere klubbmestere

Etter at klubbhuset er radikalt forandret er det nå funnet plass til tavler med klubbmestere og
HIO-spillere. Tavlene vil bli plassert på veggen sammen med klubbens logo.
Men nå har det dessverre seg slik at klubben ikke har en oversikt over klubbmestere fra år tilbake,
og vi vil derfor be om at medlemmer som har oppnådd å bli klubbmestere gir oss en tilbakemelding om dette.

Klubbens tidligere klubbmestere bes melde seg, og oppgi årstall og hvilken klasse de er klubbmestere.

Meld inn til Svein Thygesen: thyges@getmail.no


Her kan flere få sitt navn på veggen og bli historiske.