Mandagsgolfen

Publisert: 1. juni 2020  av Svein Thygesen

Ny starttid.

NB! NB! NB!
Mandagsgolfen idag har utslagstid kl. 10.40, pga kolliderende turnering!

Husk også seniorenes tur til Onsøy førstkommende onsdag med utslagstid f.o.m. Kl. 11.00.
Det er bestilt 4 flighter, med plass til 16 spillere. – Biler er tilgjengelig.