Årsmøte vedtak om baneavgift og kafèavtale

Publisert: 26. mai 2020  av Svein Thygesen

Baneavgift og Kafeavtale


På Årsmøtet ble det vedtatt å innføre en baneavgift og kafeavtale.
Under følger en forklaring på hvordan dette vil arte seg i praksis.

 Det er i 2020 gjort en revisjon av avtalen mellom Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane AS.
 Formålet med revisjon av avtalen er å sikre at golfbanen på Hvaler (klubb og bane) totalt sett får en tilfredsstillende økonomisk plattform. Hvaler Golfklubb er avhengig av banen på Hvaler og Hvaler Golfbane AS er avhengig av inntekter fra klubbens medlemmer.
 
BANEAVGIFT
 Helt fra banen startet i 2003 har det vært mulig å være medlem av Hvaler Golfklubb uten å betale full spilleavgift.  Disse medlemmene må i tillegg betale greenfee for å spille på Hvaler.
 
Flere og flere har de to siste årene valgt dette alternativet. Dette er en av årsakene til at Baneselskapet har fått for lite inntekter til å drive og vedlikeholde banen tilfredsstillende.
 
Hvaler Golfklubb og Hvaler Golfbane AS har derfor blitt enige om at det er et rimelig krav at alle klubbens medlemmer må gi bidrag til drift av banen.
 
Det er derfor vedtatt å innføre en BANEAVGIFT for medlemmer som ikke har full spillerett. BANEAVGIFTEN fastsettes hvert år ut fra to greenfee for 18 hull på banen. BANEAVGIFTENS størrelse i 2020 er: senior kr 550,- og junior kr 300,-.
 
BANEAVGIFTEN gir rett til å spille to 18-hullsrunder eller tre 9-hullsrunder på banen i løpet av sesongen.
Med andre ord er BANEAVGIFTEN kun en forskuddsbetaling av forventet spill på banen.                 
        
Hvaler Golfbane AS har gjennom den reviderte avtalen forpliktet seg til å holde banen i god stand. Dette betyr at banen skal ha en så god standard at den vil være attraktiv for gjestespillere.
 
KAFEAVTALE
 For sesongen 2020 er det innført en kafeavgift på kr 500,- for klubbens seniormedlemmer. KAFEAVTALEN gir hvert medlem et handlebevis på kr 550,- som kan brukes i proshop/kiosk/kafe i løpet av sesongen. KAFEAVTALEN vil sikre at Hvaler Golfbane AS får en nødvendig minimumsomsetning.  Baneselskapet har fornyet klubbhuset til sesongstart 2020. Proshop/kafe har fått langt større utvalg enn tidligere.
 
 Styret i Hvaler Golfklubb mener endringene i avtalen mellom klubb og bane med blant annet innføring av BANEAVGIFT og KAFEAVTALE vil gi bedre drift av golfbanen på Hvaler.


Dette kan man med rette kalle en total endring til det bedre. Riktig fint er det blitt.


Her er det ikke tvil om at det er mat å få!