Årsmøtet 2020

Publisert: 20. mai 2020  av Svein Thygesen

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2020

Styre
Leder: Finn Kjølberg, Gjenvalg for 1 år
Nestleder: Jim Kristensen, Ikke på valg
Kasserer: PG Thomsen, Ikke på valg
Styremedlem: Svein Thygesen, Gjenvalg for 2 år
Styremedlem: Bernt Anker, Ikke på valg
Styremedlem: Lasse Heier, Ny – velges for 2 år
Sekretær: Gunn Engebretsen, Gjenvalg for 2 år

Varamedlemmer:
Varamedlem: Else Kjølberg, Ikke på valg
Varamedlem: Ivar Knudsen, Velges for 2 år

Turneringskomite:
Turneringsleder: Sverre Johnsen, Velges for 2 år
Medlem: Ragnar Engebretsen, Velges for 2 år
Medlem: Martin Kinnerud, Ikke på valg
Medlem: Jim Kristensen, Ikke på valg

Banekomite:
Leder: Lars Larsen, Ny – Velges for 2 år
Medlem: Bernt Anker, Velges for 2 år
Medlem: PG Thomsen, Velges for 2 år
Medlem: Svein Thygesen, Velges for 2 år

Valgkomite:
Leder: Per Edling, Velges for 2 år
Medlem: Ragnar Torbergsen, Ikke på valg
Medlem: Sverre Johnsen, Ikke på valg

Kontrollkomite
Per Edling, Velges for 1 år
Ragnar Torbergsen, Velges for 1 år
Varamann: Åge Johansen

Kandidatenes presisering av mandatet:
Vi tar vervet for ett år med mulighet for forlengelse. Vi oppfatter oppgaven å være
begrenset til å avgi en beretning til årsmøtet og foreta regnskapsrevisjon, samt påpeke
oppdaget mislighold.

Damegolf:
Gunn Engebretsen

Seniorgolf:
Arne Sejersted

Gunn Engebretsen velges som representant til Hvaler idrettsråd.