Årsmøtepapirer

Publisert: 14. mai 2020  av Svein Thygesen

Saksliste, Årsberetning, Økonomi, Regnskap/budsjett, revisors beretning.

Vedlagt finner du nødvendige papirer i forkant av årets Årsmøte.