Siste helse-info

Publisert: 10. mai 2020  av Svein Thygesen

Nå er vi godt i gang . . .

Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittlig puls på noe over 100 hjerteslag pr. minutt.
Det gir god intervalltrening og muskeltrening.
Helseeffekten er størst om man bærer golfbagen, eventuelt triller eller drar den etter seg.
Bruk av motoriserte golftraller eller golfbil gir mindre helseeffekt.


Når du «kler på deg» golfbagen, får du størst helseeffekt.


Ved bruk av golfbil får du en behagelig reise, men ikke så stor helseeffekt.