Innkalling til årsmøte

Publisert: 3. mai 2020  av Svein Thygesen

Vedlagt sakslisteKlubbens årsmøte vil finne sted på klubbhuset lørdag 23. Mai kl. 11.00.

SAKSLISTE
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle Hvaler Golfklubbs årsberetning.
8. Behandle Hvaler Golfklubbs regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning.
9. Behandle forslag og saker.
10. Fastsette medlemskontingent.
11. Vedta klubbens budsjett.
12. Behandle klubbens organisasjonsplan.
13. Foreta følgende valg:
      A. Styre med leder, nestleder, styremedlemmer, varamedlemmer.
      B. Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst ett varamedlem.
      C. Representanter til komiteer i Hvaler Golfklubb.
      D. Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
      E. Eventuelt øvrige valg i henhold til Hvaler Golfklubbs organisasjonsplan.
14. Valg av representant til Hvalers idrettsråd.