Koronavirus

Publisert: 14. mars 2020  av Svein Thygesen

Utsettelse av årsmøtet

På grunn av Koronaviruset som herjer, utsettes klubbens årsmøte som var planlagt holdt 4. April.
Ny dato vil bli meddelt senere.

Videre vil all ferdsel på baner og drivingrange være forbudt inntil tillatelse blir gitt.
Følg med på informasjon om Banestatus på vår hjemmeside, samt Golfforbundets hjemmeside om dette:
www.golfforbundet.no/klubb/

Ennå en stund til vi kan pegge opp for en ny sesong.