Faktura for spilleavgift og kontingent 2020

Publisert: 17. februar 2020  av Administrasjon

I dag blir faktura for spilleavgift og kontingent 2020 sendt ut. Klubben har fra i år valgt å inngå avtale med Norkred for utsending av fakturaer.Norkred er en kjent samarbeidspartner i golf Norge. De administrerer faktura utsendingene og håndterer innbetalinger på vegne av klubbene.

Norkred har anledning til å sende ut fakturaer til medlemmene enten via epost, efaktura ( direkte i nettbanken hvis du har akseptert det ), Vipps, pr post eller som avtalegiro.

Når dere mottar fakturaen nå, vil dere få spørsmål om dere ønsker å dele opp fakturaen i månedlig betaling. Dette gjelder både dere som har hatt avtalegiro med klubben tidligere og dere som ikke har hatt avtalegiro med klubben. Ønsker dere månedlig betaling, står det på fakturaen kontaktinformasjon direkte til Norkred.

Fakturaene sendes fra Norkred i dag.

Har dere spørsmål til dette, ta kontakt med Marte på mobil 950 65 680 eller email post@glmregnskap.no