Kystgolf

Om kystgolf

Det har siden vinteren 2009 vært et nært samarbeide mellom 3 golfbaner i Østfold og Akershus. Disse tre golfbanene betegner seg som kystgolf og består av følgende baner: Soon Golfklubb (9+6 hull), Huseby & Hankø Golfklubb (9 hull) og Hvaler Golfklubb (9+6 hull)

Hensikten med samarbeidet er å tilby mulighet til spill på 3 baner for klubbens medlemmer og nye medlemmer.
Vi har stor tro på at dette nye tilbudet også vil trekke til seg medlemmer fra Oslo, Akershus og indre Østfold, hytteeiere i regionen og ikke minst skape økt golfinteresse langs kystlinjen fra Oslo, Son, Moss, Fredrikstad og Hvaler.

Dette er et unikt golfkonsept med mange nye muligheter på alle plan. Ikke minst vil dette samarbeidet styrke klubbens satsning på barn og ungdom, gjennom at disse i større grad får anledning til å spille på flere baner. Barn og ungdom vil derigjennom få en enda bedre oppfølging, treningsforhold, utvikling og variasjonsmuligheter.

Det har kommet entydige signaler fra klubbens medlemmer om at dette konseptet og valgfriheten er noe man setter pris på. Alle som i dag har fritt spill på Soon Golfbane, har automatisk fri tilgang til Huseby & Hankø Golfbane pluss Hvaler Golfbane.

For alle våre samarbeidspartnere betyr dette også økt fleksibilitet i forhold til at vi er samme eiere på alle de tre
banene Soon, Huseby & Hankø og Hvaler.