Turneringsinfo

2 køller og 1 putter, 9 hull

lørdag 9. juli 2016 - kl. 1200

Til turneringslisten

Type påmelding: Golfbox

Informasjon: