Hyggelig nyhet på en fin søndag

Publisert: 13. mai 2018  av Svein Thygesen

Ny sponsor

Det er inngått avtale med restaurant Big Fish/Fiskemottaket på Skjærhalden som innbefatter nye informasjonstavler ved tee-stedene, samt nye flagg på greenene på 6-hullsbanen. I avtalen inngår også opptrykk av nye scorekort på begge klubbens baner