Informasjon før KM

Publisert: 10. august 2019  av Svein Thygesen

Nytt sidevannshinder

Det er opprettet et nytt sidevannshinder til venstre for greenen på hull 4.
Derfor er det ikke lenger mulig med fri dropp for tilfeldig vann i bekkefaret. 


Sidevannshinderet er rødmerket på begge sider av bekkefaret.