Vann, vann, vann

Publisert: 12. juni 2019  av Svein Thygesen

Det finnes alltid vann, bare man graver dypt nok

Fjorårets ekstreme tørke og mangel på vann gikk dessverre hardt ut over banens flotte greener, og førte til at vi fortsatt ikke har spillbare greener.
Det er derfor tatt grep for at vi i fremtiden ikke skal mangle vann til vanning under tørkeperioder. Det er besluttet at man er nødt til å ta disse kostnadene dette fører med seg.
Løsningen er at et ca. 80 meter dypt borehull på eiendommen til Sandbrekke Gjestegård «blåses opp» og bringes til live og settes i stand med nye slanger, ledninger og pumpe som vil gjøre de mulige skaffe oss det vann vi trenger når det er behov for det.


Rørleggere, elektriker og greenkeeper på vei til borehullet på Sandbrekke.


Hullet er dypt, ja. Hyggelig med tilskuere!