Reminder!!!

Publisert: 7. april 2019  av Svein Thygesen

Husk å delta på årsmøtet lørdag 13. April

Hvis du ikke er opptatt på annet hold lørdag 13. April, kl. 12.00, bør du ta turen innom klubbhuset vårt og være tilstede på klubbens årsmøte hvor flere interessante saker finnes på dagsorden.

SAKSLISTE
1. Valg av ordstyrer, referent, og to til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkalling.
3. Årsberetning 2018.
4. Regnskap 2018.
5. Revisjonsberetning.
6. Budsjett 2019.
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2020.
8. Mulig overtagelse av Hvaler Golfbane.
9. Valg av styre og komiteer.
10. Valg av representant til Hvaler Idrettsråd.

Til orientering: Møtedeltakerne vil bli servert fra både kanne og fat, – så møt opp!