Det går seg til etterhvert

Publisert: 9. august 2018  av Svein Thygesen

Nye informasjonstavler ved alle teesteder på korthullsbanen

Ettersom årene har gått har informasjonsskiltene ved korthullsbanen stadig blir mer og mer uleselige.
Dette er det nå blitt en slutt på, og i disse dager fremstår skiltene som svært leselige. Takket være Bigh Fish og Skjærhalden Fiskemottak er nye skilter en realitet.
Bjørg Thygesen finner god hjelp i de nye informasjonsskiltene.